சில மணி நேரங்களில் 4ம் நிலை ஊரடங்கு கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செல்லும் 2 கோடி மக்கள்!

Corona, Nottinghamshire, நாட்டிங்காம்ஷையர், கொரோனா, கட்டுப்பாடு
(Image: Nottingham Post)

நாளை நள்ளிரவு 12 மணி முதல் மேலும் 2 கோடி மக்கள் நான்காம் நிலை ஊரடங்கான முழு ஊரடங்குக்குள் செல்வதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆக்ஸ்ஃபோர்டு பல்கலைக்கழகம் தயாரித்துள்ள தடுப்பூசிக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இங்கிலாந்தில் மேலும் பல பகுதிகள் நாளை முதல் நான்காம் நிலை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செல்ல உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வியாழக்கிழமை (டிசம்பர் 31, 2020) காலை 00.01 மணி முதல் கீழ் காணும் பகுதிகள் நான்காம் நிலை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

லெய்செஸ்டர் நகரம்

லெய்செஸ்டர்ஷைர் (ஓட்பி மற்றும் விக்ஸ்டன், ஹார்பரோ, ஹின்க்லி மற்றும் போஸ்வொர்த், பிளேபி, சார்ன்வுட், நார்த் வெஸ்ட் லெய்செஸ்டர்ஷைர், மெல்டன்)

லிங்கன்ஷைர் (லிங்கன் நகரம், பாஸ்டன், தெற்கு கெஸ்டெவன், வெஸ்ட் லிண்ட்சே, வடக்கு கெஸ்டெவன், தெற்கு ஹாலந்து, கிழக்கு லிண்ட்சே)

நார்தாம்ப்டன்ஷைர் (கோர்பி, டேவென்ட்ரி, கிழக்கு நார்தாம்ப்டன்ஷைர், கெட்டெரிங், நார்தாம்ப்டன், தெற்கு நார்தாம்ப்டன்ஷைர், வெலிங்பரோ)

டெர்பி மற்றும் டெர்பிஷைர் (டெர்பி, அம்பர் வேலி, சவுத் டெர்பிஷைர், போல்சோவர், நார்த் ஈஸ்ட் டெர்பிஷைர், செஸ்டர்ஃரட்பீல்ட், எரேவாஷ், டெர்பிஷைர் டேல்ஸ், ஹை பீக்)

நாட்டிங்ஹாம் மற்றும் நாட்டிங்ஹாம்ஷைர் (கெட்லிங், ஆஷ்பீல்ட், மான்ஸ்பீல்ட், ரஷ்க்ளிஃப், பாசெட்லா, நெவார்க் மற்றும் ஷெர்வுட், நாட்டிங்ஹாம்ஷைர், ப்ரோக்ஸ்டோவ்)

பர்மிங்காம் மற்றும் கருப்பு நாடு (டட்லி, பர்மிங்காம், சாண்ட்வெல், வால்சால், வால்வர்ஹாம்டன்)

கோவென்ட்ரி

சோலிஹல்

வார்விக்ஷயர் (ரக்பி, நியூனேடன் மற்றும் பெட்வொர்த், வார்விக், நார்த் வார்விக்ஷயர், ஸ்ட்ராட்போர்டு-ஆன்-அவான்)

ஸ்டாஃபோர்ட்ஷைர் மற்றும் ஸ்டோக்-ஆன்-ட்ரெண்ட் (கிழக்கு ஸ்டாஃபோர்ட்ஷைர், ஸ்டாஃபோர்ட், சவுத் ஸ்டாஃபோர்ட்ஷைர், கேனாக் சேஸ், லிச்ஃபீல்ட், ஸ்டாஃபோர்ட்ஷையர் மூர்லேண்ட்ஸ், நியூகேஸில் லைம், டாம்வொர்த், ஸ்டோக்-ஆன்-ட்ரெண்ட்)

லங்காஷயர் (பர்ன்லி, பெண்டில், பிளாக்பர்ன் வித் டார்வன், ரிப்பிள் வேலி, பிளாக்பூல், பிரஸ்டன், ஹைண்ட்பர்ன், சோர்லி, ஃபைல்ட், லான்காஸ்டர், ரோசண்டேல், சவுத் ரிப்பிள், வெஸ்ட் லங்காஷயர், வயர்)

செஷயர் மற்றும் வாரிங்டன் (செஷயர் ஈஸ்ட், செஷயர் வெஸ்ட் மற்றும் செஸ்டர், வாரிங்டன்)

கும்ப்ரியா (ஈடன், கார்லிஸ்ல், சவுத் லேக்லேண்ட், பாரோ-இன்-ஃபர்னெஸ், கோப்லேண்ட், அலெர்டேல்)

கிரேட்டர் மான்செஸ்டர் (போல்டன், பரி, மான்செஸ்டர், ஓல்ட்ஹாம், ரோச்ச்டேல், சால்ஃபோர்ட், ஸ்டாக் போர்ட், டேம்சைட், டிராஃபோர்ட், விகன்)

டீஸ் பள்ளத்தாக்கு (டார்லிங்டன், ஹார்ட்ல்புல், மிடில்ஸ்பரோ, ரெட்கார் மற்றும் கிளீவ்லேண்ட், ஸ்டாக்டன்-ஆன்-டீஸ்)

நார்த் ஈஸ்ட் (கவுண்டி டர்ஹாம், கேட்ஸ்ஹெட், நியூகேஸில்-அப்-டைன், நார்த் டைன்சைட், நார்தம்பர்லேண்ட், சவுத் டைன்சைட், சுந்தர்லேண்ட்)

க்ளோசெஸ்டர்ஷைர் (க்ளோசெஸ்டர், டீன் காடு, கோட்ஸ்வொல்ட்ஸ், டெவ்கஸ்பரி, ஸ்ட்ர roud ட், செல்டென்ஹாம்)

சோமர்செட் கவுன்சில் (மெண்டிப், செட்ஜமூர், சோமர்செட் வெஸ்ட் மற்றும் டவுன்டன், தெற்கு சோமர்செட்)

ஸ்விண்டன்

போர்ன்மவுத், கிறிஸ்ட்சர்ச் மற்றும் பூல்

ஐல் ஆஃப் வைட் ஆகியவை ஆகும்.

இது தவிர ரட்லேண்ட், ஷ்ரோப்ஷையர், லிவர்பூல் மண்டலம், யார்க், நார்த் யார்க்‌ஷையர் உள்ளிட்ட பகுதிகள் மூன்றாம் நிலை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செல்ல உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதன்கிழமை இங்கிலாந்தில் 50,023 பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 981 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை செவ்வாக்கிழமை பதிவானதை விட இரண்டு மடங்கு அதிகம் ஆகும்.

அதிக தொற்று உறுதி மற்றும் உயிரிழப்பு அதிகரிப்பு காரணமாக மேலும் பல பகுதிகள் ஊரடங்கு நிலை 4ம் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செல்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இங்கிலாந்து செய்திகளை தமிழில் தெரிந்துகொள்ள எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்…

♦ Facebook

♦ Twitter